skip to Main Content

Persondatapolitik og cookies

Denne politik er nedfældet i henhold til EU GDPR forordningen af 25. maj 2018, og gælder for følgende dataansvarlige organisation: Media College Denmark / Medieskolerne Skaldehøjvej 2, 8800 Viborg, CVR 15 87 05 83, +45 86 67 50 55

Tilmelding til informationsmøde eller andet arrangement
Hvis du tilmelder dig vores informationsmøder og lignende arrangementer, beder vi om dit navn og email-adresse. Så kan vi vende tilbage til dig med besked, fx hvis mødet eller arrangementet bliver ændret, flyttet eller eventuelt aflyst – eller med opfølgende beskeder efter mødets afholdelse. I forhold til markedsføring beder vi også om dit postnummer for at kunne se, fra hvilken by eller område i landet, du kommer fra.

Dine oplysninger
Vi opbevarer data, som du som ansøger selv har opgivet ved din ansøgning via optagelse.dk, dvs. cpr.nr, adresse, e-mail og telefon, oplysninger om hidtidig uddannelse samt evt. senere af dig opgivne oplysninger om fx særlige behov. Hvis du bliver optaget på en af vore uddannelser, opbevarer vi disse oplysninger, men kun i et omfang som er nødvendige for at kunne håndtere dig administrativt. Dine data opbevares og håndteres af et begrænset antal administrative medarbejdere.

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig, ved at rette henvendelse til sekretariatet. Du har ret til at få korrigeret og suppleret personoplysninger, som er forkerte og/eller ufuldstændige.

Vi udveksler kun oplysninger med myndigheder og instanser, der har en retlig adkomst til disse, fx Undervisningministeriet og det elevadministrative system Uddata.

Vi udleverer ikke dine data til 3. part og vi udleverer ikke dine kontaktoplysninger, eksempelvis telefon og e-mail-adresse til udenforstående, uden du har givet tilsagn om det.

Hvis du ikke ønsker at vi opbevarer personfølsomme oplysninger om dig, kan vi desværre ikke optage dig på skolen.

Hvis du har ansøgt men ikke er blevet optaget, sletter vi din ansøgning og de deri opgivne personfølsomme oplysninger.

Hvis du er blevet optaget, opbevares dine oplysninger indtil du er færdiguddannet, hvorefter de slettes. Kopi af afsluttende beviser, samt data til at kunne udfærdige erstatningsbeviser ved bortkomst, opbevares til evig tid.

Media College Denmarks behandling af dine personoplysninger kan påklages til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K.

Billeder og film
Mens du går på Media College Denmark, kan det ske at du bliver fotograferet/videooptaget i undervisningssituationer og lignende og at billederne fx bliver brugt til pressen og vores hjemmeside mv. Du kan undslå dig fra dette, hvis du af en eller anden grund ikke ønsker det.

Cookies
Media College Denmark / Medieskolerne benytter cookies til indsamling af trafikdata igennem Google Analytics. Og via vores website placerer Facebook, Linkedin og Twitter cookies på din computer, da du har mulighed for at dele vores sideindhold til disse sociale medier via share-funktioner på siden. Andre tredieparter lægger også cookies på din computer, herunder bl.a. fonts.google.com (her henter vi fonten, som benyttes på sitet).

Læs mere om cookies her: https://erhvervsstyrelsen.dk/vaerd-at-vide-om-cookies

Back To Top
error: Content is protected !!