skip to Main Content

HVAD JULEN HAR BRAGT. AFGANGSFILM 2021

FIGHT. AFGANGSFILM 2021

Film- og TV produktionstekniker
/ Hovedforløb

  Varighed 4 år plus 6 måneder  

Hovedforløbet er selve uddannelsen til Film- og TV-produktionstekniker / FTP’er

På hovedforløbet er du skiftevis på skole og i arbejde på din praktikplads. Under skoleforløbene kommer du bl.a. igennem journalistik og drama, og der veksles mellem teori, tekniske øvelser og produktioner.

For at komme ind på hovedforløbet skal du have gennemført Grundforløbet GF2 og du skal have en praktikplads / uddannelsesaftale med en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Herunder finder du en række informationer om hovedforløbet …

Det typiske er, at du søger efter en praktikplads, når du er igang med Grundforløb GF2.

Vores elever opnår praktikpladser / uddannelsaftaler hos DR, TV2 nationalt og regionalt og hos forskellige medieproduktions-selskaber i Danmark og i udlandet.

Der oprettes årligt 35-45 praktikpladser / uddannelsesaftaler i Danmark indenfor Film- og TV produktionsuddannelsen.

Når du og en virksomhed er blevet enige om et samarbejde, skal I udfylde en uddannelsesaftale.

Aftalen er en blanket, som kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan du også downloade blanketter, hvis du fx skal på barselsorlov eller hvis uddannelsen skal ophøre.

Når aftalen er underskrevet
Når du og virksomheden har underskrevet aftalen, sendes den til Medieskolerne og du vil blive indkaldt til skoleopholdene senest en måned før skolestart. Virksomheden får også besked om indkaldelserne.

Vigtigt omkring grundforløb og uddannelseslængde
Hvis du allerede har gennemført Grundforløb GF2 til Film- og TV-produktionsuddannelsen er uddannelseslængden fire et halvt år. Hvis du endnu ikke er startet på Grundforløb GF2 skal du lægge 20 uger til uddannelseslængden, som beregnes fra den dato hvor uddannelsesaftalen træder i kraft, hvilket ikke nødvendigvis er den dato, hvor aftalen bliver underskrevet.

Mere info om uddannelsesaftalen (PDF)

Når du går på hovedforløbet er du beskæftiget på dit praktiksted og indimellem er du på skole. Herunder kan du se, hvad de ialt 5 skoleperioder indeholder.

Hent oversigt med start- og slutdatoer for skoleforløbene her (PDF)

Hovedforløb 1 / 15 uger
På første hovedforløb er den røde tråd journalistik og basal storytelling i fint samspil med undervisning i forskellige grundlæggende teknikker, når man arbejder med kamera, lyd, lys og redigering. Vi starter ikke på helt bar bund, men bygger videre på det, som du lærte på grundforløbet. Du kommer til at arbejde med nyheder i en workshop, portrættere en kunstner og arbejde med medier og innovation.

Hovedforløb 2 / 10 uger
På andet hovedforløb er det det visuelt stærke udtryk, stereolyd og klippeæstetik som er i højsædet, når du skal producere en feature til nettet og arbejde med reklamer. Vi går dybere ned i de forskellige teknikker og udtryksmidler i både teknikken og det fortællende aspekt.

Hovedforløb 3 / 10 uger
Tredje hovedforløb er i høj grad præget af to store moduler. Nemlig en studieproduktion, hvor hele klassen sammen idéudvikler og producerer en liveudsendelse, som vises for resten af skolen. Og en dramaproduktion, hvor du kommer til at dykke endnu dybere i fortælleteknik, dramaklip, dramalyssætning, kamerateknik og digitalt workflow.

Hovedforløb 4 / 10 uger
Fjerde hovedforløb består af tre dele: Valgfag, produktionsopgave og erhvervsøkonomi. 1: To valgfri specialefag på hhv. 4 og 2 ugers varighed. Her kan du vælge mellem de tre lange specialefag: Filmteknologi, Journalistik og Integrerede digitale medier, og de tre korte specialefag: Kamera/belysning, Redigering og Lyd. 2: En fri produktionsopgave, hvor du og din gruppe producerer en video på 3-15 min. efter helt eget valg. 3: En uge med Erhvervsøkonomi.

Hovedforløb 5 / 5 uger
Dette forløb handler om afgangseksamen, almindeligvis kaldet ‘svendeprøven’. Her skal du dels til en skriftlig prøve, dels en mundtlig eksamen i din portfolio og endelig producere en fri produktionsopgave, som du også skal til eksamen i.

På Film- og TV produktionsuddannelsen har vi elever fra Danmark, Færøerne, Grønland, Island og andre europæiske lande.

Det betyder også at der er mulighed for at finde en praktikplads hvorsomhelst i verden. Det kan dog i visse lande, fx i USA, være vanskeligt at opnå arbejdstilladelse, og man skal fortrinsvist søge i lande, hvor man behersker sproget.

Det er en fantastisk mulighed for dig som elev at prøve et praktikophold i udlandet.

Der er ingen tvivl om, at du vil være en styrket elev, der kommer hjem efter sådan et ophold. Der er derfor al mulig grund til at overveje muligheden.

Hvad går ordningen ud på?
Ordningen hedder PIU og sorterer under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Du kan gå til hjemmesiden her

Der er rigtig gode støtteordninger, hvis du ønsker at blive udstationeret. De går i korthed ud på, at hvis du og dit praktiksted er blevet enige om, at du skal udstationeres i en eller flere måneder, så får I lavet en aftale med en medieproduktions-virksomhed i fx London. De betaler, hvad de plejer for en elev, fx 4.000 kroner om måneden.

Du skal stadigvæk have din danske løn, og derfor udbetaler dit praktiksted i Danmark diffenrencen mellem de 4.000 kr. og den normale månedsløn. Den difference får praktikstedet refunderet fra AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag), hvilket betyder, at du får din normale løn – den udenlandske virksomhed får en billig assistent – og det koster ikke dit praktiksted noget. Dertil kommer, at AUB dækker rejseudgiften, når du skal over for at aftale udstationeringen, ligesom de dækker rejsen til/fra det egentlige udlandsophold.

Skriftlig aftale om ansættelsessamtale
Du skal som elev selv sørge for at have en skriftlig bekræftelse fra den udenlandske virksomhed på, at der foreligger en aftale om en ansættelsessamtale, ligesom du naturligvis skal gemme alle billetter, som skal bruges som bilag og dokumentation.

Kontrakt
Endelig skal der laves en skriftlig aftale, hvori der står hvor længe aftalen løber og hvor meget, du som elev skal have i løn.

Mere information
Hvis du vil vide mere om udlandspraktik er du velkommen til at kontakte Medieskolerne.

Hvis du er fyldt 25 år ved grundforløbets start kan det være muligt at indgå en voksenelev-aftale indenfor Film- og TV produktionsuddannelsen.

Region Hovedstaden og Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland afgør hvilke fag og uddannelser der aktuelt kan etableres voksenelev-aftaler indenfor.

Elev-lønnens størrelse
Arbejdsgiveren skal betale en løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst, og lønnen skal mindst svare til den laveste løn, som en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende område. På ikke overenskomstdækkede områder skal arbejdsgiveren betale en løn, der mindst svarer til, hvad der er gældende inden for beslægtede overenskomstområder.

Forudsætninger
Voksenelevskuddet til virksomhederne er betinget af, at du er fyldt 25 år, når grundforløbet påbegyndes. Dette gælder, uanset om uddannelsesaftalen indgås på et senere tidspunkt.

For følgende personer kan der opnås tilskud pr. time

  • Ufaglærte, som har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
  • Faglærte, som har en forældet uddannelse (dvs. ikke har arbejdet inden for faget i de seneste 5 år) og har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
  • Faglærte ledige, hvis uddannelse ikke er forældet, og som har mindst 12 måneders ledighed ved start på grundforløbet.

Løntilskuddet på 40 kr. i timen ydes i praktikperioder under hele uddannelsens varighed og til alle erhvervsuddannelser.

For følgende kan der opnås et lidt mindre tilskud pr. time

  • Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed.
  • Ufaglærte, der er i beskæftigelse, når uddannelsen påbegyndes.

Hvis du har spørgsmål til ordningen kan du henvende dig på dit lokale Jobcenter.

Løn
Når du tager hovedforløb på Film- og TV produktionsuddannelsen, får du løn af din arbejdsgiver. Hvis du allerede har en praktikplads, når du starter på Grundforløbets 2. del (GF2), får du også løn af arbejdsgiveren i stedet for SU.

Skolehjem og tilskud
Du har mulighed for at bo på skolehjem og for at opnå tilskud, hvis du har mere end 5 kvarters transport fra din folkeregister-adresse til nærmeste skoleadresse, hvor der udbydes det hovedforløb, som du skal følge.

Se mere om skolehjemmet, som vi tilbyder, på hjemmesiden for Asmildkloster skolehjem.

Spørgsmål til hovedforløb Film og TV, kontakt:
Marie Schlünsen /  / +45 22 62 87 18

Spørgsmål til Hovedforløb FILM-TV
Kontakt: Marie Schlünsen / +45 22 62 87 18
ms@mediacollege.dk

PRAKTIKPLADS HOS TV2 SPORT © THEIS TINGSTEDT LAVRSEN

KUNSTNERPORTRÆT, HOVEDFORLØB 1 © JONAS BREINHOLT

PRAKTIKPLADS, TV2 SPORT © THEIS TINGSTEDT LAVRSEN

Back To Top
error: Content is protected !!