skip to Main Content

DEBUT / NYE FOTOGRAFER © SARA STAMPE SØNDERGAARD / udsnit

DEBUT / NYE FOTOGRAFER © CLAUDIA ANDREEA MATEI / udsnit

Fotograf / Hovedforløb

  Varighed 4 år  

Hovedforløbet er selve uddannelsen til Fotograf

På hovedforløbet er du skiftevis på skole og i arbejde på din praktikplads. Under skoleforløbene veksles mellem undervisning, fotografiske øvelser, mindre og større atelier- og on-location-produktioner. Der er også forløb med grafisk layout, video/redigering og webbuilding, ligesom vi arbejder med konceptualisering og start af egen virksomhed.

For at komme ind på hovedforløbet skal du have gennemført Grundforløbet GF2 og du skal have en uddannelsesaftale med en fotograf-virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Se mere om hovedforløbet herunder …

Når du er igang med grundforløbet søger du efter en praktikplads ved en fotograf-virksomhed.

Vores elever har praktikpladser hos førende reklame- og portrætfotografer i Danmark og i udlandet.

Der oprettes årligt 25-35 praktikpladser i hele landet inden for fotografuddannelsen.

Når du og en virksomhed er blevet enige om et samarbejde, skal I udfylde en uddannelsesaftale.

Aftalen er en blanket, som kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan du også downloade blanketter, hvis du fx skal på barselsorlov eller hvis uddannelsen skal ophøre.

Når aftalen er underskrevet
Når du og virksomheden har underskrevet aftalen, sendes den til Medieskolerne og du vil blive indkaldt til skoleopholdene senest en måned før skolestart. Virksomheden får også besked om indkaldelserne.

Vigtigt omkring grundforløb og uddannelseslængde
Vær opmærksom på, at hvis du allerede har gennemført grundforløbet til Fotograf-uddannelsen er uddannelseslængden fire år. Hvis du ikke har gennemført grundforløbet skal du lægge 20 uger til uddannelseslængden, som beregnes fra den dato hvor uddannelsesaftalen træder i kraft, hvilket ikke nødvendigvis er den dato, hvor aftalen bliver underskrevet.

Mere info om uddannelsesaftalen (PDF)

Når du går på hovedforløbet er du beskæftiget på dit praktiksted og indimellem er du på skole.

Herunder kan du se, hvad de ialt 4 skoleperioder indeholder.

Hent oversigt med start- og slutdatoer for de enkelte skoleforløb her

Hovedforløb 1 / 15 uger
Du undervises i udstyrbetjening, optageteknik, billedbehandling, lyslægning, materialelære samt fotografisk teori og jura. Der arbejdes i studie og på location.

Du bliver i stand til at lave billeder inden for genrerne arkitektur, portræt og stilleben. Alt billedbehandles og printes ud. Det er et styret forløb, hvor fundamentet for resten af din uddannelse lægges.

Udover det nævnte arbejder vi med video og med lettere hjemmesideproduktion

Hovedforløb 2 / 10 uger
Vi arbejder med, hvad vi kan kalde almindeligt forekommende fotografiske opgaver. Vægten lægges nu i højere grad på kommunikation og opgaveløsning, idet vi går ud fra, at du behersker teknikken på et professionelt niveau.

Ud fra dit portfolio vælger vi sammen med dig de opgaver, der skal løses for at sikre den nødvendige bredde i din kunnen.

Vi underviser derudover i regnskab, virksomhedsdrift og tilbudsgivning.

Hovedforløb 3 / 10 uger
Du får mulighed for at fordybe dig i et specialefag efter eget valg, og derudover arbejder du med grafisk design og produktion til både tryk og skærm. Det skal du bruge, når du kommer på det afsluttende skoleophold, HF 4. Vi bygger videre på de andre videoforløb med en større videoopgave.

Under alle skoleophold og praktikperioder laver du billeder til dit portfolio, og på HF3 vil der være gode muligheder for at arbejde med frie billeder, der netop er efter dit helt eget valg.

Der er på dette ophold en udlandstur, hvor vi besøger danske og udenlandske fotografer og andre branchefolk i New York.

Hovedforløb 4 / 5 uger
Du møder op med 25 portfoliobilleder og selve afgangseksamen, almindeligvis kaldet ‘svendeprøven’, former sig som et kommunikativt præsentationsprojekt.

En ting er, at du kan tage flotte billeder – nu skal du vise, at du også kan sælge billederne og skabe værdi for dine kunder! Det gør du ved at lave en mundtlig præsentation og en udstilling af egne værker, samtidig med at du producerer noget grafisk og noget elektronisk materiale, der støtter præsentationen.

Du bedømmes dels på din portfolio med 25 billeder, dels på din præsentation. Der er ekstern censur.

På fotografuddannelsen har vi elever fra Danmark, Sverige, Norge samt Færøerne, Island og andre europæiske lande.

Det betyder også at der er mulighed for at finde en praktikplads hvorsomhelst i verden. Det kan dog i visse lande, fx i USA, være vanskeligt at opnå arbejdstilladelse, og man skal fortrinsvist søge i lande, hvor man behersker sproget.

Det er en fantastisk mulighed for dig som elev at prøve at blive udstationeret i udlandet.

Der er ingen tvivl om, at du vil være en styrket elev, der kommer hjem efter sådan et ophold. Der er derfor al mulig grund til at overveje muligheden.

Hvad går ordningen ud på?
Ordningen hedder PIU og sorterer under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Du kan gå til hjemmesiden her

Der er rigtig gode støtteordninger, hvis du ønsker at blive udstationeret. De går i korthed ud på, at hvis du og dit praktiksted er blevet enige om, at du skal udstationeres i en eller flere måneder, så får I lavet en aftale med en fotograf-virksomhed i fx London eller Melbourne. De betaler, hvad de plejer for en elev, fx 4.000 kroner om måneden.

Du skal stadigvæk have din danske løn, og derfor udbetaler dit praktiksted i Danmark diffenrencen mellem de 4.000 kr. og den normale månedsløn. Den difference får praktikstedet refunderet fra AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag), hvilket betyder, at du får din normale løn – den udenlandske virksomhed får en billig assistent – og det koster ikke dit praktiksted noget. Dertil kommer, at AUB dækker rejseudgiften, når du skal over for at aftale udstationeringen, ligesom de dækker rejsen til/fra det egentlige udlandsophold.

Skriftlig aftale om ansættelsessamtale
Du skal som elev selv sørge for at have en skriftlig bekræftelse fra den udenlandske virksomhed på, at der foreligger en aftale om en ansættelsessamtale, ligesom du naturligvis skal gemme alle billetter, som skal bruges som bilag og dokumentation.

Kontrakt
Endelig skal der laves en skriftlig aftale, hvori der står hvor længe aftalen løber og hvor meget, du som elev skal have i løn.

Mere information
Hvis du vil vide mere om udlandspraktik er du velkommen til at kontakte Medieskolerne.

Hvis du er fyldt 25 år ved grundforløbets start kan det være muligt at indgå en voksenelev-aftale indenfor Fotograf-uddannelsen.

Region Hovedstaden og Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland afgør hvilke fag og uddannelser der aktuelt kan etableres voksenelev-aftaler indenfor.

Elev-lønnens størrelse
Arbejdsgiveren skal betale en løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst, og lønnen skal mindst svare til den laveste løn, som en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende område. På ikke overenskomstdækkede områder skal arbejdsgiveren betale en løn, der mindst svarer til, hvad der er gældende inden for beslægtede overenskomstområder.

Forudsætninger
Voksenelevskuddet til virksomhederne er betinget af, at du er fyldt 25 år, når grundforløbet påbegyndes. Dette gælder, uanset om uddannelsesaftalen indgås på et senere tidspunkt.

For følgende personer kan der opnås tilskud pr. time

  • Ufaglærte, som har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
  • Faglærte, som har en forældet uddannelse (dvs. ikke har arbejdet inden for faget i de seneste 5 år) og har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
  • Faglærte ledige, hvis uddannelse ikke er forældet, og som har mindst 12 måneders ledighed ved start på grundforløbet.

Løntilskud ydes i praktikperioder under hele uddannelsen til alle erhvervsuddannelser.

For følgende kan der opnås et lidt mindre tilskud pr. time

  • Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed.
  • Ufaglærte, der er i beskæftigelse, når uddannelsen påbegyndes.

Hvis du har spørgsmål til ordningen kan du henvende dig på dit lokale Jobcenter.

Løn

Når du tager hovedforløb på Fotograf-uddannelsen, får du løn af din arbejdsgiver. Hvis du allerede har en praktikplads, når du starter på Grundforløbets 2. del, får du også løn af arbejdsgiveren i stedet for SU. Scroll ned og se satserne:

Skolehjem og tilskud

Du har mulighed for at bo på skolehjem og for at opnå tilskud, hvis du har mere end 5 kvarters transport fra din folkeregister-adresse til nærmeste skoleadresse, hvor der udbydes det hovedforløb, som du skal følge.
Se mere om skolehjemmet, som vi tilbyder, på hjemmesiden for Asmildkloster skolehjem.

Lønsatser for fotografelever

pr. 1. marts 2023
1. år 16.034 kr.
2. år 16.702 kr.
3. år 18.087 kr.
4. år 18.555 kr.
5. år 19.424 kr.

pr. 1. marts 2024
1. år 16.596 kr.
2. år 17.287 kr.
3. år 18.720 kr.
4. år 19.204 kr.
5. år 20.104 kr.

Lønsatser for voksenelever

pr. 1. marts 2023: 21.201 kr.
pr. 1. marts 2024: 21.923 kr.

Spørgsmål til Hovedforløb Fotograf, kontakt:
Bertel Stokholm / / 31 50 25 77

Spørgsmål til Hovedforløb FOTO
Kontakt: Gunner Byskov / 31 50 25 77
byskov@medieskolerne.dk

STUDERENDE MEDIA COLLEGE DENMARK / MEDIESKOLERNE

DANISH DESIGN MEETS PHOTOGRAPHY

STUDERENDE MEDIA COLLEGE DENMARK / MEDIESKOLERNE

Back To Top
error: Content is protected !!