skip to Main Content

© PHOTOSHOP: METTE HEIDE. PHOTO: HENRIK BRUS

© PHOTOSHOP: AMANDA JOHANSEN. PHOTO: THERESE JØRGENSEN

© PHOTOSHOP: METTE HEIDE. PHOTO: GITTE POST

Fotoshopper

  Varighed / 2 år 

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse til Fotoshopper

Fotoshopperen arbejder med billedbehandling af fotografiske optagelser og klargøring af fotografiske optagelser til publicering på nettet eller print.

Du skal have gennemført grundforløbets GF2 for at blive Fotoshopper.

Uddannelsen opdeles i mindst to skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. På hovedforløbet får man også SU efter de almindelige regler.

Med uddannelsen til Fotoshopper lærer du:

  • Billedbehandling af fotografiske optagelser.
  • Klargøring af fotografiske optagelser til tryk, print og web.
  • At assistere ved fotografering i atelier og på location.

Uddannelsesaftaler
Da hovedvægten i uddannelsen ligger på samarbejdet med en fotograf, skal uddannelsesaftaler indgås med en professionel fotografisk virksomhed.

Specialefag på hovedforløbet
På hovedforløbet indgår der 2 bundne specialefag og 5 valgfri specialefag fra mediegrafikeruddannelsen. Eleven melder sig til dem i den rækkefølge og på det tidspunkt, der passer virksomheden og eleven.

Her kan du hente mere info om Fotoshopper-uddannelsen (PDF)

Kunne det være dig?
Man skal regne med, at god sans for computerarbejde og god visuel sans er vigtige egenskaber. Også evnen til at indgå i team-samarbejde såvel som at kunne arbejde selvstændigt, er væsentlig, ligesom kreativitet i opgaveløsningerne er det.

Spørgsmål til Fotoshopper, kontakt:
Gunner Byskov / / 31 50 25 77

Spørgsmål til BOLIGFOTOGRAF
Kontakt: Gunner Byskov / 31 50 25 77
byskov@medieskolerne.dk

Back To Top
error: Content is protected !!