fbpx skip to Main Content

FILM/TV: STORYBOARD © SØREN KJELDGAARD

FOTO: FRAMETJEK © KASPER JENSEN

WEB: SCRIPTING HTML OG CSS © JØRN RUBEN NIELSEN

Voksenelev

  ALLE LINJER  

Hvis du er fyldt 25 år ved grundforløbets start kan det være muligt at indgå en voksenelev-aftale. Det afhænger af de enkelte beskæftigelsesregioner.

Få mere at vide om voksenelev-området på Uddannelsesguiden.

Arbejdsgiveren skal betale en løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst, og lønnen skal mindst svare til den laveste løn, som en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende område. På ikke-overenskomstdækkede områder skal arbejdsgiveren betale en løn, der mindst svarer til, hvad der er gældende inden for beslægtede overenskomstområder.

Voksenelevtilskuddet til virksomhederne i praktikperioderne er betinget af, at eleven er fyldt 25 år, når grundforløbet påbegyndes. Dette gælder, uanset om uddannelsesaftalen indgås senere.

For følgende personer kan der opnås tilskud pr. time:

  • Ufaglærte, som har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
  • Faglærte, som har en forældet uddannelse (dvs. ikke har arbejdet inden for faget i de seneste 5 år) og har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
  • Faglærte ledige, hvis uddannelse ikke er forældet, og som har mindst 12 måneders ledighed ved start på grundforløbet.

Løntilskuddet ydes i praktikperioder under hele uddannelsen og til alle erhvervsuddannelser.

For følgende personer kan der opnås et lidt mindre tilskud pr. time:

  • Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed.
  • Ufaglærte, der er i beskæftigelse, når uddannelsen påbegyndes.

I skoleperioderne bliver stort set hele lønnen refunderet af AUB.

Hvis du har spørgsmål til ordningen kan du henvende dig på dit lokale Jobcenter.

Spørgsmål til Voksenelev, kontakt:
Gunner Byskov /  / 31 50 25 77

FILMSPECIALE, FILM- OG TV-PRODUKTIONSUDDANNELSEN © FINN RAMSGAARD

FILMSPECIALE

Spørgsmål til Voksenelev
Kontakt: Gunner Byskov / 31 50 25 77
byskov@medieskolerne.dk

Back To Top